Privacyverklaring

Stichting NN Veenendaal verstrekt al jarenlang, aan het einde van het jaar, voedselpakketten aan mede-Veenendalers met een minimuminkomen. Het gaat om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden middelen rond moeten zien te komen. Onze Stichting doet haar werk voor alle Veenendalers met een minimuminkomen, in absolute anonimiteit en met grote zorgvuldigheid in verband met de privacy van betrokkenen. De adressen worden door de gemeente Veenendaal aangeleverd, met toestemming van de betrokkenen, door charitatieve instellingen alsmede door de diaconieën van de verschillende kerken. Stichting NN Veenendaal wordt –in stilte- gesteund door talloze personen, instanties en bedrijven. Deze steun bestaat uit materiële en financiële hulp, het beschikbaar stellen van ruimte en helpen bij het inpakken en bezorgen van de pakketten.

Vele handen maken immers licht werk. 

 

Graag lichten wij toe welke persoonlijke gegevens wij hebben en hoe wij daarmee omgaan. 

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van je gegevens

Als wij gegevens over jou hebben dan zijn wij, het bestuur van Stichting NN, verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met die gegevens.

Welke persoonsgegevens Stichting NN verwerkt

 1. Naam adres en postcode van de minderbedeelden

  Deze persoonsgegevens gebruiken wij om bij deze mensen een voedselpakket te bezorgen.

  De persoonsgegevens bewaren wij 2 jaar.

  Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij ons werk niet doen.

   

 2. Naam en mailadres (soms ook adres en telefoonnummer) van de vrijwilligers.

  Deze persoonsgegevens bewaren wij totdat de vrijwilliger aangeeft dat zij niet meer als vrijwilliger bij ons helpen.

  Zonder deze gegevens kunnen wij niet jaarlijks onze vrijwilligers bereiken.

 3. Naam, adres, postcode, mailadres en telefoonnummer(s) van leveranciers.

  Deze persoons-/bedrijfsgegevens bewaren wij, totdat de leverancier aangeeft dat zij geen goederen/diensten/financiën meer aan ons leveren.

  Zonder deze gegevens kunnen wij niet jaarlijks onze leveranciers bereiken.

 

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

De persoonsgegevens die wij ontvangen worden met niemand gedeeld.

Alleen het bestuur van onze organisatie heeft toegang tot alle persoonsgegevens. 

De vrijwilligers, die de pakketten bezorgen, krijgen enkele van deze persoonsgegevens te zien (Een kleine selectie van de namen en adressen). Anders kunnen zij de voedselpakketten niet uitreiken. Na afloop van de bezorging moeten zij het formulier met de persoonsgegevens weer aan ons retourneren. 

 

Welke rechten je hebt

Op basis van Europese privacywetgeving heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen ten aanzien van je gegevens. In deze paragraaf staan je rechten omschreven. Als je een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Dit kun je doen door een e-mail te sturen. Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Stichting NN minimaal de volgende informatie van je nodig:

 • je volledige naam;
 • je adres;

Om je rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van je te ontvangen. 

Inzage in je gegevens

Je hebt het recht om te weten welke gegevens van je door Stichting NN worden verwerkt. Je kunt een verzoek tot inzage per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Correctie van je gegevens

Als de gegevens waarover Stichting NN beschikt niet juist zijn dan kun je de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat je in je bericht aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd. 

Bezwaar en verwijdering van je gegevens

In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken de verwerking van je gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van je gegevens. Als je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van je gegevens dan verwachten wij dat je in je verzoek aangeeft wat je bezwaren zijn. 

Beperken van verwerking 

Als je je gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kun je – gedurende de tijd dat je aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij je gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat je verzoek terecht is zullen wij je verzoek uitvoeren. Is Stichting NN van mening dat je verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van je gegevens worden hervat. 

Overdracht van je gegevens

Je kunt bij ons een kopie van je gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met je toestemming of voor het uitvoeren van je overeenkomst met je dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat. 

Klacht indienen bij de toezichthouder

Ben je niet tevreden over de manier waarop Stichting NN je privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe je ons kunt bereiken

Als je vragen hebt of gebruik wil maken van je rechten dan kun je via ons mailadres info@stichting-nn.nl contact met ons opnemen. 

 

Stichting NN kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.