Doelstelling

 

Stichting NN Veenendaal verstrekt al jarenlang aan het einde van het jaar voedselpakketten aan mede-Veenendalers met een minimuminkomen.

Het gaat om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden middelen rond moeten zien te komen. Onze Stichting doet haar werk voor alle Veenendalers met een minimuminkomen, in absolute anonimiteit en met grote zorgvuldigheid in verband met de privacy van betrokkenen. De adressen worden, met toestemming van de betrokkenen, aangeleverd door de Gemeente Veenendaal, (charitatieve) instellingen en de diaconieën van de verschillende kerken, welke bekend zijn met de doelgroep van de stichting. Helaas kunnen wij, om organisatorische redenen, geen namen accepteren die worden opgegeven door particulieren.

Helaas zijn onze mogelijkheden en financiën beperkt, waardoor wij niet iedereen een pakket kunnen bezorgen.