Logo

 

De volgende zaken zijn in het logo verwerkt:

 - Grijze vlak zijn de contouren van de plaats Veenendaal

 - Het kleine en grote pakket samen is het voedselpakket

 - Het kleine pakket duidt aan dat het hier over meerdere pakketten gaat

 - Plus dat het door meerdere partijen bijeengebracht (financieel) wordt en er meerdere mensen (logistiek) aan meewerken

 - Door het kleine pakket uit het grote pakket te laten springen ontstaat de letter V… juist ja van Veenendaal

Er is gekozen voor de hoofdkleur blauw:

* De kleur van Veenendaal

* Psychologische kleurbekentenis:

 - Naar binnen gekeerd

 - Actiegericht

 - Beheerst

* Symbolische kleurbekentenis:

 - Volhardend tot het doel bereikt is

 - Onafhankelijk

 - Plichtbesef

 - Voorzichtig en gedegen